Book dat joarnhoonderd in zich hef

Carlo Crivelli (1435-1495). ‘La Madonna della rondine’ 1491 (detail). Kollektie: National Gallery Londen
foto |  Arend Heideman
Carl-Heinz Dirks oet Emden har in Gelster den 9dn oktober ne primeur met et vuurdreagn oet ziene Ostfreeske umzetting.

t Umzetprojekt van et meer as doeznd joar oalde gedicht De herundine van Radboud geet op n meertalig book op-an, as wa in Neerlaands en Duuts as ok in verschilnde soortn Neersassies plat

Dichtweark, keunst, natuur en kultuur komt tehoop in dit biejzundere book, dat der ok wean mag um zienn voarm en t beeldmateriaal. Dichter, kraantn- en natuurkeerl Sander Grootendorst döt oaver ‘zwaluwen in de poëzie’. Keunsthistoriker Jaap Nijstad hef zich verdeept in ofbeeldings van zwaalvn duurhen de joarnhoonderd en hef zich hier schiere vuurbeelden van biejene gadderd. Van Arend Heideman is ne kuur opnömn oet ne riege foto’s van boernzwaalvn in t achterhoes van ziene oalde boerderiej. Doar, in n Boshook oonder Gelster, woarat aait nog ne Beantmer waterput steet met t joartal 1575.

Oet-eklookt op ne oalde zwaalvnboerderiej

Met nen anlöp van platschriever Gerrit Klaassen oet Goor op zwaalvnboerderiej Stokkink biej anjager Arend Heideman kömn ze met mekaar op n tekst um ne Twentse umzetting te maakn van Radboud zien gedicht. Aandere leefhebbers waarn vuur dit nieje plan dreks te porkn: Sander Grootendorst (Duuts), Sebastiaan Roes (Achterhooks; te zeen op t filmpke van dizze webstie) en Willem Tjebbe Oostenbrink (Westerketiers). Evn later slöat Carl-Heinz Dirks (met ’t Oostfreeske Platt) zich an, as ok Hans Demming uit Meunster (Übersetzung in münsterländisch-niederdeutschen Distichen), Annije Maria Brans (Drents), Klaas G. Pieterman (variaant in t Hogelaandsters) en Arne Lentföhr oet Lübeck (Holsteensk). Krone op dizze riege is ne Neerlaandse hertaling duur leerwichter en -jongs Latien op t Marianum in Grol, onder zegnschop van leraar Ronald Blankenborg.

Vuurtieds a steun book vuur oetbouwn festival

Woar a’w der ók met op-an wilt met t book van De herundine is t wieders oetbouwn van t poëziefestival in Gelster. Doarvandan dat Stichting Fonds 1819 dit umzetprojekt van te vuurtn a ne haande in de rug höal. Dit hölp der an met dat der in 2021 ok leu metdöadn vanoet verschilnde Neersasse heuke in Duutsland. Dat döa der voort wat an too. Carl-Heinz Dirks oet Emden har in Gelster den 9dn oktober ne primeur met et vuurdraagn oet zien Ostfreeske umzetting.

Projektgroep Umzettrajekt De hirundine

t Umzetprojekt De hirundine hef ne stie an n heerd veundn biej de Stichting Portfolio, woar’t ok et book biej oetkump. De organisatie is in haande van zes leu: Sander Grootendorst, Arend Heideman, Gerrit Klaassen, Jaap Nijstad, Willem Tjebbe Oostenbrink en Sebastiaan Roes. De projektgroep begeleidt et umzetn en döt vuurbereiding en oetvoering van wat der zooal te gebuurn steet biej dit umzetprojekt.

Bisschop Radboud, den in t Latien oaver de zwaalve dichtn, op ne waandscheeldering in de doomoalige Broerenkeark in Zwol, rechtervoort huust hier bookhaandel Waanders (Foto: Dries van den Akker s.j.).
Bronmelding: Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1564

Gedicht Radboud Van de zwaalve

t Thema ‘zwaluw’ vuur t Gelsterse poëziefestein in 2021 brachtn watleu tut n biejzunder umzetprojekt. Dizn voggel köm ok a vuur in n heel oald gedicht oet de Nederlaandn: et in t Latien eschreavn De herundine – Van de zwaalve – duur bisschop Radboud van Utrecht, den noa verbeundn was met Oost-Nederlaand.

Noa meer as doeznd joar wakkert e an tut n biejzeunder projekt: ne riege umzettingn oet zienn groondtekst. Dizze riege wördt duur de Stichting Portfolio beundeld in n froai bookweark. Zeet et bericht BOOK DAT JOARNHOONDERD IN ZICH HEF hieroaver op dizze webstie.

Artikel klassikus Veenman in Madoc

Klassikus René Veenman schreaf in joargaank 2005 van Madoc, tiedschrift oaver de Middeleeuwn, oaver Hebban olla vogala: ‘Het mogen dan de oudste dichtregels in de Nederlandse taal zijn, het is niet het oudste Nederlandse gedicht.’

‘Al veel eerder werden er in Nederland gedichten geschreven’, bemearkn Veenman, ‘maar dan in het Latijn, de gangbare taal voor wetenschap en literatuur in de Middeleeuwen. Die Latijnse poëzie is veel minder bekend. Zo komt het dat het gedicht Over de zwaluw van Radboud van Utrecht alleen bekend is bij enkele geleerden die zich met het middeleeuws Latijn bezighouden, terwijl het zeer goede papieren heeft om als het oudste Nederlandse gedicht te mogen worden bestempeld.’

Wierveundn duur nen Duutser in Vatikaanse beukeriej

Tut den Duutsn historiker Ernst Ludwig Dümmler in 1876 in n Duuts tiedschrift publiceerdn  oaver t 44 regelige gedicht De hirundine (Van de zwaalve) waarn leu der vuur längere tied onkunnig met. Et gedicht wör veundn in ne Vatikaner beukeriej. Van al wat Radboud schrevn hef neamp De herundine ne biejzeundere stie in, benaamp umdat et nich wiejd is an n kearkelik onderwearp.

Radboud is joonk wördn woareargns in t mildn van t 9de joarhoonderd, in de nöagte van Namen. Doo’t in 899 bisschop Odilbold I van Utrecht oet de tied köm, volgn Radboud em op. Zienn ambtsstool har e nich in Utrecht, dat de Vikingn verinneweerd hadn, mer in Deavnter. Hee stöarf in Oatmörske op den 29stn november 917 en wör begröavn in Deavnter. De universiteit in Nimweagn is in 2004 noar em verneumd.