Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Portfolio, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52353079 Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Portfolio door middel van onze website www.stichtinportfolio.nl. Alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Stichting Portfolio respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en websites van Stichting Portfolio. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Portfolio niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Portfolio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Portfolio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Portfolio verstrekt. Stichting Portfolio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Waarom Stichting Portfolio gegevens nodig heeft

Stichting Portfolio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Portfolio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit website gerelateerde werkzaamheden.

Hoe lang Stichting Portfolio gegevens bewaart

Stichting Portfolio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Stichting Portfolio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deelnemers aan evenementen georganiseerd door de stichting portfolio gaan akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal en film materiaal voor gebruik op de website stichtingportfolio.nl en voor gebruik in social media en communicatie-uitingen en publicaties. Wij zullen tijdens ieder evenemet u er op wijzen dat er foto’s en video’s gemaakt worden voor bovengenoemde doe;einden. Indien u bezaar hebt kunt u dat melden bij de organisatie. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw melding. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor plaatsing van foto’s films of ander materiaaldat door derden wordt gemaakt of wordt gebruikt.

Google Analytics

Stichting Portfolio maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Portfolio te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Stichting Portfolio heeft hier geen invloed op. Stichting Portfolio heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Portfolio verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Stichting Portfolio.nl. Stichting Portfolio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting Portfolio heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Stichting Portfolio schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Meer informatie over de maatregelen die wij nemen om te veiligheid te waarborgen, vind je op de veiligheidspagina.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via stichtingportfolio@gmail.com.

Wijziging van privacy statement

Stichting Portfolio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5 januari 2022