https://dichtdorpgelselaar.nl/poeziefestival-2023-twents/

Poëziefestival Gelselaar 2023

THEMA wordt dit jaar vrij gelaten

Naast gedichten in het Nederlands gedichten in het Nedersaksisch welkom

Het poëziefestijn in het Achterhoekse dorp Gelselaar heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een grensoverschrijdend evenement. Niet alleen uit geheel Nederland, maar ook uit het Nedersaksische taalgebied in Duitsland en uit België trok het deelnemers.

Poëziefestival: zaterdag 14 oktober 2023

Deze poëziewedstrijden maken deel uit van een project van de Stichting Dichtdorp Gelselaar, dat uitmondt in een poëziefestival op zaterdag 14 oktober (vaste datum: tweede zaterdag van deze maand). Die avond worden in het omkranste kerkje van Gelselaar de genomineerden gehuldigd en ontvangen de besten van elke categorie een passende prijs.

Sluitingsdatum inzendingen: zaterdag 5 augustus 2023

Om de jury voldoende ruimte te geven sluit de inzendtermijn voor deze poëziewedstrijden op zaterdag 5 augustus 2023.

Voor beide categorieën worden deskundige juryleden ingeschakeld.

DEELNEMEN

Opzet en spelregels poëziewedstrijden met thema naar eigen keuze

Nederlands, of Nedersaksisch

Iedereen mag deelnemen aan de poëziewedstrijden van de Stichting Dichtdorp Gelselaar.

 1. Per persoon mogen maximaal drie gedichten worden ingezonden.
 2. Gedichten moeten in het Nederlands, of in het Nedersaksisch geschreven zijn. Vertalingen van het werk van andere dichters zijn niet toegestaan.
 3. Het thema voor deze poëziewedstrijden is vanwege het eerste lustrum vrij gelaten.
 4. De maximale lengte van een gedicht is deze keer vastgesteld op 14 regels. Er is geen minimale lengte.
 5. Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd of in eigen beheer zijn uitgegeven, ook niet digitaal.
 6. Deskundige juryleden beoordelen op basis van anonimiteit de gedichten en bepalen per categorie wat de tien beste gedichten zijn.
 7. De namen van deze genomineerden zullen worden gepubliceerd op deze site. De dichters zullen persoonlijk worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking en om bij deze gelegenheid zo mogelijk hun gedicht voor te dragen. Vervolgens bepalen de juryleden wie van de genomineerden in aanmerking komt voor de 1e, de 2e en de 3e prijs. De winnaar ontvangt een door beeldhouwer Anton ter Braak vervaardigde penning.
 8. Gedichten voor deze poëziewedstrijden moeten voor 24.00 uur op 5 augustus 2023 worden aangeleverd.
 9. Aanleveren kan door een mail te sturen naar dichtdorp@gmail.com. Lever de gedichten aan in een word-document en voeg deze als bijlage toe. Vermeld in de mail duidelijk uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de titels van de bijlage(n). Wie in het Nedersaksisch een gedicht inzendt, moet ook vermelden welke streek/provincie het betreft.
 10. Genomineerde gedichten kunnen worden opgenomen in persberichten, gepubliceerd op deze website en eventueel worden uitgegeven in een bundel.  Inzending van een gedicht voor deze poëziewedstrijden houdt in dat u akkoord gaat met een dergelijke publicatie. U behoudt verder volledig uw rechten.
 11. Datum voordrachten: zaterdagavond 14 oktober, in de kerk van Gelselaar.
 12. Deelname is gratis.
 13. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.