PERSBERICHT

INFO  |   Arend J. Heideman

T   |  +31 6 13 24 62 47

E  |   poeziegelselaar@gmail.com

persbericht   |  11 september 2022

Recordaantal inzendingen Poëziefestival Gelselaar

Het populaire Poëziefestival Gelselaar, dat op zaterdag 8 oktober wordt gehouden in de kerk van dit Achterhoekse dorp, blijft groeien. Het trok een recordaantal inzendingen voor poëziewedstrijden met als thema ‘mijn taal’. Deelnemers komen niet alleen uit allerlei plaatsen in Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Zuid-Afrika. De categorie Nederlandstalige gedichten groeide van 63 gedichten vorig jaar tot 169 gedichten (van 90 dichters) nu. 

De categorie Nedersaksische gedichten kende een kleinere groei, tot 34 gedichten, van 19 inzenders. Met opnieuw een fraaie spreiding over dit taalgebied. Blij is de organiserende projectgroep ook met dertien streektaalgedichten van elders, waaronder vier uit België en vijf uit Brabant. Verder werden acht Afrikaanse en drie Friese gedichten ontvangen.

Zang, muziek en poëzie
Het poëziefeest op 8 oktober begint om half acht en is vrij toegankelijk. Het biedt naast poëzie van genomineerden, die er zelf hun gedicht voor mogen dragen, muziek en zang. Saxofonist Bennie Waanders, die eerder medewerking verleende, treedt deze keer samen op met zangeres Ellen Tackenkamp. 

Opnieuw is het feest ook te volgen via een livestream op de site van de organisatie: www.stichtingportfolio.nl. Mede om genomineerden van ver weg alles goed te laten volgen. Hun namen, woonplaatsen en de titels van de gedichten waar ze mee scoorden, komen deze week op deze site te staan. 

Dichtende wethouder reikt penningen uit
Winnaars in de verschillende categorieën ontvangen dit jaar een penning, die is vervaardigd door beeldhouwer Anton ter Braak. Voor alle genomineerden is er een oorkonde met hun gedicht. Wethouder Arjen van Gijssel van de gemeente Berkelland, die er vaak blijk van gaf ook zelf graag te dichten, reikt de penningen uit. 

De beoordeling van de ingezonden gedichten is in handen van twee jurygroepen, met dit jaar twee nieuwe leden. De jury voor Nederlandstalige en Afrikaanse gedichten bestaat uit: Otteline van Panthaleon van Eck, zij was in de periode 2019-2020 een van de twee stadsdichters van Zutphen, kunsthistoricus Jaap Nijstad en dichter, journalist en natuurkenner Sander Grootendorst. 

De streektaaljury, die ook naar de Friese inzendingen keek, bestaat uit: Diana Abbink (projectleider identiteit bij Erfgoedcentrum-Achterhoek en Liemers en voorzitter Dialectkring Achterhook en Liemers), Goaitsen van der Vliet (uitgever en tekstverzorger in Twente van Friese afkomst, den gangs is met Tweants as schrief- en kultuurtaal) en de Twentse platschriever Gerrit Klaassen.

Juryleden van het Poëziefestival in Gelselaar waren de afgelopen weken druk met het beoordelen van de vele ingezonden gedichten.  De streektaaljury kwam hiervoor bijeen in de endskamer van Erve Brooks in Gelselaar. Op de foto van links naar rechts: Gerrit Klaassen, Diana Abbink en Goaitsen van der Vliet

persbericht   |  3 januari 2022

Poëziefestival Gelselaar ontwikkelt zich sterk

Bij thema ‘mijn taal’ poëziewedstrijden ook kans andere dialectdichters, Fries en Afrikaans

Poëzie neemt in het Achterhoekse dorp Gelselaar een hoge vlucht. Het grensoverschrijdende poëziefestival hier werd in korte tijd populair. Het groeide zo snel, dat de organisatie hierop al is aangepast. Passend onderdak is gevonden bij de Stichting Portfolio. Ook het unieke vertaalproject in boekvorm van Radbouds gedicht over de zwaluw is hier ondergebracht.

Sterk verbreed is ondertussen het werkgebied voor de poëziewedstrijden bij dit festival. De Nederlandstalige editie trok naast Nederlandse dichters deelnemers uit België. Nedersaksische inzendingen kwamen in 2021 ook binnen uit Duitsland.

Voor de poëziewedstrijden dit jaar is als thema gekozen ‘mijn taal’. Veel meer dichters krijgen hierbij een kans. Zo worden nu ook inzendingen in het dialect uit andere delen van Nederland en Vlaanderen toegelaten, in het Fries en (parallel aan de vogeltrek) het Afrikaans. Wie deel wil nemen moet uiterlijk 1 augustus een gedicht inzenden. Alle informatie over de opzet en spelregels en over het festival staat op de site www.stichtingportfolio.nl. De tweede zaterdag in oktober (8 oktober in 2022) is gekozen als vaste datum voor het afsluitende feest. De winnaars ontvangen een passende prijs.

Vrucht van oude appelboom

Het poëziefestival is de vrucht van een oude appelboom, bij de monumentale boerderij Winkels aan de Dorpsstraat in Gelselaar. De culturele Stichting Bie Winkels organiseerde, geïnspireerd door de vruchtboom, in 2019 voor de eerste keer een Appeldag. Poëzieliefhebbers op hun beurt bracht het op het idee voor een feest hierbij dat direct uitgroeide tot een hoogtepunt van de Appeldag.

Met achtereenvolgens de thema’s appel, bron en zwaluw (waar een groot vertaalproject aan is gekoppeld) voor poëziewedstrijden ontgroeide het project de organiserende stichting. Vanwege het succes is echter verder uitbouwen aantrekkelijk (hiervoor is ook financiële steun ontvangen van de Stichting Fonds 1819). In goed overleg werd daarom besloten te verhuizen naar de tijdelijk slapende Stichting Portfolio, die in het verleden vergelijkbare activiteiten ondernam op poëziegebied. Als een projectgroep werd de uit vier personen bestaande vrijwilligersorganisatie voor het poëziefestijn (Sander Grootendorst, Arend Heideman, Gerrit Klaassen en Jaap Nijstad) opgenomen bij de stichting. Net als de projectgroep De Hirundine (waar ook Willem Tjebbe Oostenbrink en Sebastiaan Roes lid van zijn), die druk bezig is met Radbouds meer dan duizend jaar oude gedicht over de zwaluw.

Eigen website festival en vertaalproject

Het kleinschalig begonnen Gelselaarse poëziefestival werkt met beperkte middelen. Hoewel ook via YouTube-filmpjes en een livestream wereldwijd aandacht werd gevestigd op de activiteiten, beschikten de organisatoren niet over een eigen website. Zij maakten gebruik van een gratis blog voor de Appeldag. De Stichting Portfolio maakte op haar site direct ruimte voor de poëzieprojecten en gaf die eveneens een eigen gezicht met het ontwerpen van logo’s

Foto: Rita Bakker – (vrij van rechten te plaatsen): Leden van de projectgroep Poëziefestival Gelselaar met het bestuur van de gastvrije Stichting Portfolio. Van links naar rechts Jacobus Trijsburg, Gerrit Klaassen, Sander Grootendorst, Arend Heideman, Jaap Nijstad en Jopie Beumkes.