PERSBERICHT

INFO  |   Arend J. Heideman

T   |  +31 6 13 24 62 47

E  |   poeziegelselaar@gmail.com

2022 – 3 Januari
Persbericht

Poëziefestival Gelster geet stöadig verdan

Met thema ‘mijn taal’/‘miene sproake’ poëziewedstriedn ok möggelikheedn dichters in Freesk en Afrikaans

In t Achterhookse doarp Gelster neamp poëzie ne hoge vlocht. In ne kortigheed van tied kreag et poëziefestival andacht oet verschilnde heuk van t laand as ok van oaver n poal. t Wasn zo rap an, dat de organisatie zich hierop an-epast hef. Doartoo is n pasnd hoeskomn veundn biej de Stichting Portfolio. Ok et unieke vertaalprojekt in bookvoarm van Radbouds gedicht oaver de zwaalve kreag hier ziene stie an n heerd.

Goanderweg bint de kontrein vuur de poëziewedstriedn van t Gelsters festival oetbreaid. De Neerlaandstalige editie trök nöast Neerlaandse deelnemmers ok dichters uit Belgieje. Neersasse inzeandingn kwaamn in 2021 ok vanoet Duutslaand.

Wat de poëziewedstriedn van dit komnde joar anbetref is as thema köazn: ‘mijn taal’/‘miene sproake’. n Heel deel ekstra dichters krig ne kaans um met te doon umdat der ok inzeandingn too wördt loatn in dialekt oet aandere deeln van Neerlaand en Vlaandern, in t Freesk en – parallel an n voggeltrek – t Afrikaans. Den met wil doon möt op zien lest vuur n 1stn augustus 2022 n gedicht toosteurn. Informatie oaver opzet en spölregels en oaver t festival steet op de webstie www.stichtingportfolio.nl. n Tweedn zoaterdag van de oktobermoand (van t joar is dat op den 8stn oktober) is köazn as vastn dag van t poëziefestein.

Vrucht oet nen oaldn appelboom

t Poëziefestival is de vrucht van nen appelboom den steet biej de monumentale boerderiej van Winkels an de Dorpsstoaat in Gelster. Veutt op dizn oaldn vruchtboom höal de kulturele Stichting Bie Winkels in 2019 voor t eerste moal nen Appeldag. Poëzieleefhebbers wördn op n tekst brachtn vuur n anbeheurnd dichtfestein dat voort oetgreuin tut et kreuntjen van den Appeldag.

Met de thema’s van de vergangn joarn ‘appel’, ‘bron’ en ‘zwaluw’ – woar n groots vertaalprojekt an koppeld is – greuidn mettertied de poëziewedstried oet t jäske van de organiseernde stichting. Duur t gevolgrieke verloop is n wieder oetbouwn in t zicht kömn (en hiertoo is ok geldelike steun verleend duur de Stichting Fonds 1819). Noa n eernstig road hoaldn met mekaar wördn oavereen kömn te verhuuzn noar de (tut dan an too nog) tiedelik sloapnde Stichting Portfolio, dee’t in eerdere tiedn oardgelieke aktiviteitn oondernöm wat poëzie anbetröf. As projektgroep wördn de oet veer leu bestoande vriejwilligersorganisatie vuur t poëziefestein (Sander Grootendorst, Arend Heideman, Gerrit Klaassen en Jaap Nijstad) opnömn biej dizze stichting. Zo ok de projektgroep De hirundine (woar ok Willem Tjebbe Oostenbrink en Sebastiaan Roes lid van bint), dee’t drok gangs is met t oaverzetten van Radbouds meer as doeznd joar oalde gedicht oaver de zwaalve.

Eegne webstie festival en vertaalprojekt

t Kleanschoalig begunn poëziefestival in Gelster hef tut nog an too wearkt met middeln dee’t beteun waarn. Schoonwal ok via YouTube-filmpkes en nen livestream weerldwied andacht vestigd wördn op de aktiviteiten, hadn de organizeurs aait nog ginne eegne webstie. Wal maakn ze gebroek van n gratis blog vuur n Appeldag. De Stichting Portfolio maakn op eer webstie direkts ruumte vuur de poëzieprojektn en göf dee stie voort ok n eegn gezicht met t ontwearpn van angeheurige logo’s.

Foto: Rita Bakker – [vriej van rechtn te plaatsn]: Leedn van de projektgroep Poëziefestival Gelselaar met et bestuur van de Stichting Portfolio. Van links noar rechts Jacobus Trijsburg, Gerrit Klaassen, Sander Grootendorst, Arend Heideman, Jaap Nijstad en Jopie Beumkes.